Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius och biskop Karin Johannesson besökte Washington tillsammans

Om vi börjar med helgonen blir det lättare att därefter fördjupa den ekumeniska diskussionen och gå över till dogmatiska frågor. Det var en av tankarna som kardinal Arborelius och biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, presenterade i den dialog de höll i John Paul II National Shrine i Washington den 27 augusti på inbjudan av Center for Carmelite Studies.

Temat för dialogen var heliga Thérèse av Lisieux betydelse för kristna idag och utgångspunkten var biskop Karin Johannessons bok ” Thérèse och Martin” som nu även har kommit ut på engelska. I boken jämför hon Martin Luther och Thérèse av Lisieux och konstaterar att deras tankar inte är så olika som man först kan tro.

Både kardinal Arborelius och biskop Johannesson ser behov av att utveckla dagens ekumeniska relationer och pekar på att ekumenik är nödvändigt. Inte minst ser man det i de delar av världen där kristna blir förföljda. Där måste man samarbeta. De framhöll också att när olika samfund möts i gemensam bön kan man enklare gå vidare till andra områden.

Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, Svenska kyrkan och kardinal Arborelius.

Eftermiddagen i John Paul II National Shrine inleddes med att kardinal Arborelius firade mässa. Foton: Br Filiberto Oregel Alvarez

 

Den amerikanska ekumeniken i jämförelse med den svenska

Efter dialogen om lilla Thérèse hade f Walter Kedijerski, som är ansvarig för interreligiösa och ekumeniska frågor i den amerikanska katolska biskopskonferensen (USCCB), bjudit in till ett möte för att utbyta erfarenheter omkring ekumenisk dialog i USA jämfört med Sverige. På mötet deltog bland andra även en delegation från Evangelical Lutheran Church of America (ELCA).  

Inom USCCB har man för närvarande 23 dialoger igång med både kristna samfund och andra religioner. Den luthersk-katolska dialogen har pågått sedan 1965 och resulterat i flera dokument inom olika ekumeniska områden vilket skiljer sig från situationen i Sverige där relationerna präglas mer av ett lokalt och informellt samarbete.

Från vänster: Kathryn Mary Lohre, Carmelo Santos, biskop Leila M. Ortiz, kardinal Arborelius, biskop Karin Johannesson, biskop Denis J. Madden, f Walter Kedijerski och sr Susan Woods. 

 

Besök på Sveriges ambassad

Den sista gemensamma programpunkten för vistelsen i Washington var ett besök på Sveriges ambassad där kardinal Arborelius och biskop Johannesson fick träffa delar av staben och berätta om sina erfarenheter av interreligiöst och ekumeniskt samarbete i Sverige och USA.

Därefter flög kardinal Arborelius vidare till möte just i Lisieux samtidigt som biskop Karin Johannesson åkte tillbaka till Catholic University of America för att där möta studenter med särskilt intresse för lilla Thérèse.