Hoppa till innehåll

S:t Leo den store, påve och kyrkolärare

Minnesdag

Kom från Etrurien och blev påve 440. Var en framstående predikant, vars omkr. hundra bevarade predikningar är ett viktigt vittnesbörd om västerländsk teologi vid denna tid. Ingrep aktivt i samband med striderna om Kristi gudomliga och mänskliga natur (konciliet i Kalcedon). Försvarade ihärdigt kyrkans enhet. Han skall ha hejdat Attila och hunnerna från att angripa Rom men fick tre år senare bevittna hur staden skövlades av vandalerna. Dog år 461.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Syr 39:6-11; Ps 37:3-6, 30-31; Matt 16:13-19