Hoppa till innehåll

10 november - S:t Leo den store, påve och kyrkolärare

Minnesdag

Kom från Etrurien och valdes till Petri stol 440. Han var en sann herde och själasörjare, som på allt sätt vårdade sig om den oavkortade trosläran, försvarade kraftfullt kyrkans enhet, strävade att efter förmåga avvisa barbarangreppen och mildra deras följder. Han fick med rätta tillnamnet ”den store”. Död 461.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Syr 39:6-11; Ps 37:3-6, 30-31; Matt 16:13-19