Hoppa till innehåll

23 november - S:t Clemens I, påve och martyr

Clemens räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus i slutet av första århundradet. Han skrev ett berömt brev till kyrkan i Korinth, i vilket han värnar om friden och endräkten i församlingen där.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Pet 5:1-4; Ps 89:2-5, 21-22, 25, 27; Matt 16:13-19

 

 

23 november - S:t Columbanus, abbot

Född på Irland vid mitten av 500-talet, ägnade han sig åt studiet av teologi och litteratur. Blev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade där klostret i Bobbio. Han gjorde utomordentliga insatser för det kristna och det monastiska livet. Död 615.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Jes 52:7-10; Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Luk 9:57-62