Hoppa till innehåll

S:t Clemens I, påve och martyr

Clemens, som av traditionen räknas som den tredje biskopen i Rom efter Petrus, innehade ledarskap där under det första århundradets sista decennium. På grund av sitt brev till kyrkan i Korinth, i vilket han manar till frid och endräkt, räknas han till de s.k. apostoliska fäderna.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Pet 5:1-4; Ps 89:2-5, 21-22, 25, 27; Matt 16:13-19

 

 

S:t Columbanus, abbot

Född i Irland vid mitten av 500-talet. Blev munk, flyttade till Gallien och grundade flera kloster som han styrde föredömligt. Tvingad i landsflykt begav han sig till Italien och grundade även där kloster. Han skrev en klosterregel, predikningar och hymner. Dog år 615.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Jes 52:7-10; Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Luk 9:57-62