Hoppa till innehåll

S:t Andreas Dûng Lac, präst, och hans följeslagare, de vietnamesiska martyrerna

Minnesdag

Under förra hälften av 1800-talet utbröt blodiga förföljelser mot de kristna i Vietnam. Höjdpunkten nåddes under härskaren Tuduc (1843–83), under vilken ett stort antal kristna led martyrdöden. Johannes Paulus II kanoniserade 117 av dem 1988, av vilka 96 var infödda vietnameser, 11 dominikanska missionärer från Spanien och 10 missionärer från missionsseminariet i Paris.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Vis 3:1-9; Ps 126; Matt 10:17-22