Hoppa till innehåll

22 november - S:ta Cecilia, jungfru och martyr

Minnesdag

Vördnaden för denna tidiga martyr spreds tidigt, och på 400-talet byggdes en basilika i Rom till hennes minne, som gjorde ett starkt intryck genom berättelsen om hennes lidande och död. Hon framställdes som ett kristet kvinnligt föredöme, då hon hade lovat att leva som jungfru av kärlek till Kristus och därför fick lida döden.

Läsningar

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): Hos 2:16-17, 21-22; Ps 45:11-12, 14-17; Matt 25:1-13