Hoppa till innehåll

S:t Martin av Tours, biskop

Minnesdag

Föddes i Pannonien 316 av hedniska föräldrar. Var först soldat. Sedan han blivit döpt grundade han klostret Ligugé i Frankrike, där han levde som munk under andlig vägledning av S:t Hilarius. Blev sedan biskop i Tours, där han framstod som ett mönster för en stiftsherde; han grundade kloster, utbildade prästerna och visade de fattiga omsorg till både kropp och själ. Dog 397.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Jes 61:1-3a; Ps 89:2-3, 4-5, 1-22, 25, 27; Matt 25:31-40