Hoppa till innehåll

LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG

Fest

Kejsar Konstantin lät uppföra denna basilika, som invigdes 324. Minnet av invigningen firades först endast i Rom men utsträcktes på 1000-talet till kyrkan i stort. Lateranbasilikan är påvens biskopskyrka, som kallas ”moder och huvud för alla kyrkor i staden och världen”, och festen är ett uttryck för kyrkans enhet kring den romerske biskopen på Petri stol, som ”förestår kärlekens församling överallt på jorden”, med ord av Ignatius av Antiochia.

Läsningar

Hes 47:1-2, 8-9, 12 eller 1 Kor 3:9b-11; Ps 46:2-6, 8-9; Joh 2:13-22