Hoppa till innehåll

9 november - LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG

Fest

Kejsar Konstantin lät uppföra denna basilika, som invigdes 324. Minnet av invigningen firades från 1100-talet i Rom men utsträcktes senare till hela den romerska riten. Lateranbasilikan är påvens biskopskyrka, som kallas ”Moder och huvud för alla kyrkor i staden och världen”, och festen är ett uttryck för kyrkans enhet kring den romerske biskopen på Petri stol, som ”förestår kärlekens församling överallt på jorden”, med ord av Ignatius av Antiochia.

Läsningar

Hes 47:1-2, 8-9, 12 eller 1 Kor 3:9b-11; Ps 46:2-6, 8-9; Joh 2:13-22 (se dagens läsningar)