Hoppa till innehåll

25 november - S:ta Katarina av Alexandria, jungfru och martyr

Enligt traditionen jungfru och martyr i Alexandria, framstående genom begåvning, vishet och själsstyrka. Hennes reliker vördas i det berömda klostret på berget Sinai.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Upp 21:5-7; Ps 124:2-8; Matt 10:28-33

 

 

25 november - Salige Niels Steensen, vetenskapsman och biskop

Föddes 1638 i Köpenhamn av lutherska föräldrar. Studerade medicin i sin hemstad och i Nederländerna och blev sin tids mest framstående anatom. Gjorde viktiga anatomiska upptäckter men grundlade också geologin som vetenskap. Under en längre vistelse i Florens blev den religiösa frågan brännande för honom, och den 7 november 1667 upptogs han i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Prästvigdes fem år senare. N. S. fortsatte med vetenskapen men fick alltmer klart för sig att han kallats till att helhjärtat tjäna Gud i hans kyrka. 1677 biskopsvigdes han med placering i Hannover, där han fick ansvaret för diasporan i Danmark och Norge. Han levde fattigt och i sträng askes och uthärdade stora svårigheter och motgångar med kristet tålamod. Dog i Schwerin 25 november 1686 men vilar i Florens. Saligförklarades i Rom 1988.