Hoppa till innehåll

11 april - S:t Stanislaus, biskop och martyr

Minnesdag

Född i Szczepanow i Polen blev han efter studier i Liège präst och därefter biskop i Krakow 1072. Som en god herde styrde han sitt stift, hjälpte de fattiga och besökte årligen prästerna. Han brännmärkte kung Boleslaw II:s sedeslösa liv och exkommunicerade honom slutligen, varpå kungen med egen hand stack ned S. när han stod inför altaret, år 1079.