Hoppa till innehåll

30 april - S:t Pius V, påve

Född år 1504 inträdde han i dominikanorden och undervisade i teologi. Efter att ha blivit biskop och kardinal valdes han till påve 1566 och lade ner stor kraft på att förverkliga den reformation av kyrkan som det tridentinska konciliet beslutat om. Han fastställde den romerska mässbok som förblev gällande i 400 år och främjade missionen. Dog den 1 maj 1572.

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): 1 Kor 4:1-5; Ps 110; Joh 21:15-17