Hoppa till innehåll

Påskafton

Påskafton är en dag av tystnad och väntan på Guds ingripande. Den är hoppets dag. Altaret är avklätt, tabernaklet tomt. Endast tidebönerna får firas.

Vår herde har lämnat oss, källan med det levande vattnet, han vid vars bortgång solen förmörkades. Den som höll Adam fången blev tillfångatagen

när Frälsaren krossade dödens portar och lås.

Dödsrikets murar störtade samman, djävulens makt blev bruten

när Frälsaren krossade dödens portar och lås. (Ur Oremus)

 

Påsknatten

Påskvakan under den heliga natten till påskdagen

I nattens mörker och tystnad sker det hemlighetsfulla som endast Gud ser. Jesus övergår från fasorna och döden till sin härlighet. I dopet är vi förenade med honom. Hans uppståndelse är källan till den hemliga glädje som ingen och inget kan ta ifrån oss (jfr Joh 16:22). Lidandets och dödens ofrånkomliga natt är en Guds barmhärtiga modersfamn. Med Jesus kan vi säga till ondskans makter: Ni har tänkt ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo (jfr 1 Mos 50:20). Påskvakan är kyrkoårets mest meningsladdade gudstjänst. Den har fyra huvuddelar: välsignelsen av och lovsången till påskljuset, ordgudstjänsten med bibelläsningar om hur Gud räddar sitt folk i Gamla och Nya förbundet, doplöftenas förnyelse och, om möjligt, dop, samt eukaristin. I vissa församlingar är det sed att efter gudstjänsten välsigna påskmaten och samlas till en agapemåltid. Gud, alltings Skapare, har i Kristi uppståndelse visat att han bestämt människan till evig glädje och gemenskap. (Ur Oremus)


Musik från påskvakan:

Påskbudskapet (Exsultet)

Påsknattens Halleluja