Hoppa till innehåll

24 april - S:t Fidelis av Sigmaringen, präst och martyr

Föddes i Sigmaringen i Sydtyskland 1578. Efter att först ha varit advokat inträdde han i kapucinorden och förde ett strängt asketiskt liv. Outtröttlig som predikant fick han i uppdrag att stärka den katolska tron i Schweiz, där han 1622 dödades av calvinistiska bönder. Juristernas skyddshelgon.

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): Kol 1:24-29; Ps 34:2-9; Joh 17:20-26