Hoppa till innehåll

21 april - S:t Anselm, biskop och kyrkolärare

Född i Aosta i Piemonte år 1033, blev benediktin i klostret Le Bec i Normandie, undervisade i teologi och förde ett strängt asketiskt liv. Som ärkebiskop av Canterbury kämpade han för kyrkans oberoende och drevs två gånger i landsflykt. I sina skrifter har han bl.a. formulerat det s.k. ontologiska gudsbeviset. Dog år 1109.

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): Ef 3:14-19; Ps 34:2-11; Matt 7:21-29