Hoppa till innehåll

23 april - S:t Georg, martyr

Redan på 300-talet vördad i Diospolis i Palestina, där en kyrka uppfördes till hans ära, och hans kult spred sig tidigt i både öst och väst. Skall ha varit soldat och ha dött i Lydda.

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): Upp 21:5-7; Ps 125; Luk 9:23-26

S:t Adalbert, biskop och martyr

Född i Libice i Böhmen omkring 956. Studerade i Magdeburg och antog vid konfirmationen namnet Adalbert. Åter i hemlandet prästvigdes han 983 och blev Prags andre biskop, som energiskt verkade för utrotandet av hedniska sedvänjor. När han misslyckades i denna verksamhet begav han sig till Rom och blev där munk. Under ett nytt försök att missionera, denna gång i Preussen, dödades han av sina motståndare den 23 april 997.

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): 2 Kor 6:4-10; Ps 31:3cd-4, 6, 8ab, 16bc-17; Joh 10:11-16