Hoppa till innehåll

29 april - S:TA KATARINA AV SIENA, JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE, EUROPAS SKYDDSPATRON

Fest

Född i Siena 1347. Redan som flicka anslöt hon sig till dominikanordens lekmannagren. Brinnande av kärlek till Gud och nästan verkade hon för fred, påvens återvändande från Avignon och förnyelse av ordenslivet. Hon dikterade skrifter som fick stor spridning tack vare sin andliga kraft och klarhet. Dog 1380. 1970 utnämndes hon till kyrkolärare och 1999 till en av Europas skyddspatroner.

Läsningar: 1 Joh 1:5 - 2:2; Ps 103:1-4, 8-9, 13-14, 17-18a; Matt 11:25-30 (Se dagens läsningar).