Hoppa till innehåll

 

 

Långfredagen – Herrens lidande och död

 

Stark som döden är kärleken (jfr Höga V 8:6). Ja, starkare än döden. När människorna går vilse i sitt mörker, i sitt hat och sin gudsfrånvändhet, när de oskyldigas blod ropar till Gud från jorden (jfr 1 Mos 4:10), då ingriper Gud på ett oväntat sätt. Inte med vrede och straff, utan genom att visa sin barmhärtighet och sin stora kärlek (jfr Ef 2:4). Jesus Kristus, Guds Son, tar själv på sig förbannelsen, han stiger längst ner i gudsfrånvarons helvete och drabbas av alla dess fasor (jfr Jes 53). I sin egen död bryter han dödens udd, i sin uppståndelse öppnar han vägen ut ur ondskans slutna cirkel. »Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset« (Joh 3:16–19). Gud respekterar människans frihet. Han tvingar ingen, han tvingar sig inte på någon. Genom sitt förhållningssätt till Guds kärlek som visat sig i Kristi kors avkunnar varje människa en dom över sig själv. Den som ställer sig intill korset inser sanningen om sig själv. Sanningen kan tystas ner, förnekas eller ignoreras, men den förlorar ingenting av sin giltighet. Idag avstår Kyrkan från att fira mässan. I stället hålls en eftermiddagsgudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död. Den har tre delar: en ordgudstjänst (vars tyngdpunkter är passionshistorien enligt Johannes och de »stora förbönerna« för Kyrkan och världen), hyllningen av korset samt kommunionen med de hostior som konsekrerats på Skärtorsdagen. Långfredagen är faste­ och abstinensdag. »Det kommer en tid när brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta« (Mark 2:20). (Ur Oremus)


Sånger från Långfredagens gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande

Johannespassionen

Inbjudan till korshyllningen Ecce lignum Crucis 

Sånger under korshyllningen: 

Crucem tuam adoremus

Improperierna

Crux fideles