Hoppa till innehåll

2 maj - S:t Athanasios, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Född i Alexandria 295 stod han vid sin biskop Alexanders sida vid konciliet i Nicaea 325 och efterträdde honom på biskopsstolen. Han blev den ledande förkämpen för tron på Kristi gudom gentemot arianerna och tvangs att tillbringa många år i landsflykt. Framstående som teologisk författare till försvar för och förklaring av den ortodoxa tron. Dog 373.

Läsningar
Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Joh 5:1-5; Ps 37:3-6, 30-31; Matt 10:22-25a