Hoppa till innehåll

2 maj - S:t Athanasios, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Som presbyter stod han vid sin biskop Alexanders sida vid konciliet i Nicaea 325. När han själv blivit biskop av Alexandria, blev han den ledande förkämpen för tron på Kristi gudom mot arianerna och tvangs att tillbringa sammanlagt 17 år på flykt. Framstående som teologisk författare och skrev bl.a. en biografi över den helige Antonios. Dog 373.

Läsningar
Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Joh 5:1-5; Ps 37:3-6, 30-31; Matt 10:22-25a