Hoppa till innehåll

21 maj - S:t Kristoffer Magallanes, präst, och hans följeslagare, martyrer

De mexikanska martyrerna

Cristobal Magallañes föddes i byn San Rafaél Totatiche i Mexico 1869. Under den svåra förföljelsen mot katolska kyrkan led han martyriet 1927 tillsammans med de 24 andra präster och lekmän som dödades under samma period. De var från olika regioner i Mexico och i alla åldrar och mördades av hat mot kristendomen. In i det sista bekände de sig till Kristus Konungen.

Läsningar 

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Upp 7:9-17; Ps 34:2-3, 6-7, 8-9; Joh 12:24-26

 

 

Salige Hemming av Åbo

Född ca 1290 i Bälinge, Uppland. Studerade i Paris för sedermera påven Clemens VI. Blev biskop i Åbo 1338, där han inrättade domprostämbetet 1340 och utarbetade Finlands första kända synodalordning 1352. Han tillbakavisade varje världslig inblandning i kyrkans angelägenheter. Vid ett möte mellan Hemming och ärkebiskopen i Uppsala drogs gränsen mellan Åbo och Uppsala stift. 1362 fick Finland tack vare Hemming samma rättigheter som övriga svenska landskap. Hemming stod den heliga Birgitta nära, på hennes uppdrag sökte han stifta fred mellan Frankrike och England. Han stod också tillsammans med henne bakom det korståg som leddes av kung Magnus Eriksson mot Ryssland 1348-51. Död 21 maj 1366, saligförklarad 1514.