Hoppa till innehåll

25 maj - S:t Beda Venerabilis, präst och kyrkolärare

Föddes i närheten av klostret Wearmouth i norra England år 673. Utbildades av den lärde Benedict Biscop, blev munk och präst. Författade ett stort antal bibelkommentarer, där han förde traditionen från kyrkofäderna, särskilt Augustinus, vidare. Skrev en engelsk kyrkohistoria, som är källan till en stor del av vår kunskap om Englands äldsta historia. Dog år 735.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Kor 2:10b-16; Ps 119:9-14; Matt 7:21-29

 

S:t Gregorius VII, påve

Hette egentligen Hildebrand och föddes i Toscana omkr. år 1028. Efter studier i Rom blev han munk. Han deltog i många beskickningar för att hjälpa påvarna i arbetet på kyrkans förnyelse. 1073 blev han själv påve under namnet Gregorius VII och hävdade som ingen före honom kyrkans oberoende, vilket motarbetades bl.a. av kejsar Henrik IV. Han dog landsflyktig i Salerno år 1085.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Apg 20:17-18a, 28-32, 36; Ps 110; Mark 16:13-19

 

S:ta Maria Magdalena de' Pazzi, jungfru

Född i Florens 1566, karmelit, förde ett liv fyllt av bön och umbäranden. Bad ivrigt för kyrkans förnyelse. Mystiker, benådad med profetians ande. Medsystrarna tecknade ner hennes ord om vägen till fullkomningen. Död 1607.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Kor 7:32-35; Ps 148:1-2, 11-13a, 13c-14; Mark 3:31-35