Hoppa till innehåll

27 maj - S:t Augustinus av Canterbury, biskop

Benediktinmunk från Rom, Englands apostel, utsänd av Gregorius den store. Han fick stora framgångar. Missionsdirektiven var framåtsyftande: »Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!« De motgångar han också hade kom framförallt från trosfränder som inte delade hans åsikter i bland annat liturgiska frågor. 601 blev han ärkebiskop, och han dog 604 eller 605.

Läsningar 

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Thess 2:2b-8; Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Matt 9:35-38