Hoppa till innehåll

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Fest


Denna fest infördes 2012 att firas på torsdagen efter pingstdagen i de stift som så önskar. Den riktar uppmärksamheten mot Jesu Kristi översteprästerliga uppdrag: han är förebild för alla döpta, som har del i det allmänna prästadömet, och i synnerhet för kyrkans präster, som handlar på Kristi vägnar (in persona Christi). Dagen är en böndag för prästerna, att de skall bli mer Kristuslika, barmhärtiga och trogna redskap för den himmelske översteprästen Jesus Kristus, som alltid lever och vädjar för oss (Heb 7:25).

Läsningar

1 Mos 22:9-18 eller Heb 10:4-10; Ps 40:7-10ab, 11ab, 17; Matt 26:36-42 (se dagens läsningar)