Hoppa till innehåll

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Fest


Denna fest infördes 2012 att firas på torsdagen efter pingstdagen i de stift som så önskar. Den riktar uppmärksamheten mot Jesu Kristi översteprästerliga uppdrag: han är förebild för alla döpta, som har del i det allmänna prästadömet, och i synnerhet för kyrkans präster, som handlar på Kristi vägnar (in persona Christi). Dagen är en böndag för prästerna, att de skall bli mer Kristuslika, barmhärtiga och trogna redskap för den himmelske översteprästen Jesus Kristus, som alltid lever och vädjar för oss (Heb 7:25).

Läsningar

Jer 31:31-34 eller Heb 10:11-18; Ps 110:1b-e, 2, 3; Mark 14:22-25 (se dagens läsningar)