Hoppa till innehåll

22 maj - S:ta Rita av Cascia, ordenskvinna

Levde i Umbrien på 1400-talet. Till en början gift med en våldsam man, vars utbrott hon uthärdade och som hon småningom försonade med Gud. Efter att ha förlorat man och barn inträdde hon som syster i augustinorden och blev där ett lysande föredöme i tålamod och hjärtats förkrosselse. Död före år 1457.

Läsningar 

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Fil 4:4-9; Ps 1:1-4, 6; Luk 6:27-38

Andra läsningen till läsningsgudstjänsten och slutbönen finns för nedladdning här.