Hoppa till innehåll

Biskop Anders bön till Heliga Guds Moder Maria

Heliga Maria Guds Moder, du är upptagen till Guds eviga härlighet och krönt till himlens drottning.

Vi tar vår tillflykt till dig och ställer oss under ditt moderliga beskydd. Vi litar på din hjälp och din ständiga förbön för oss. Anbefall oss till din Son Jesus Kristus och hjälp oss att bli honom allt mer lika genom trogen efterföljelse.

Vi ber fulla av tillit om ditt beskydd för våra kyrkor och för alla som firar Kyrkans heliga liturgi, håll din skyddande hand över dem så att inget ont drabbar dem.

Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för det vittnesbörd som våra martyrer har gett oss om trohet intill döden vid firandet av den heliga eukaristin. Vi tackar dig för den salige ärkebiskop Oscar Romero i El Salvador, för fader Rahid i Irak och för fader Jacques i Frankrike.

Helige Ande, kom till hela Guds folk så att vi står fasta i tron, växer i kärleken och håller ut i hoppet. Vi ber för dem som förföljer och hotar oss, omvänd dem från ondskans väg och lär dem fridens och försoningens väg. Vi bönfaller om hjälp för Iraks och Syriens folk, om slut på krig och förtryck.

Oändligt gode Fader, vi tillber och tackar dig för allt och överlämnar oss helt i dina händer. Låt ditt rike komma, fredens och rättvisans rike, sanningens och barmhärtighetens rike. Genom Jesus Kristus vår Herre.

 

Kära bröder och systrar i Stockholm katolska stift!

Vi har alla drabbats av den stora tragedi som inträffade i en liten by i Normandie. Medan fader Jacques frambar mässan för en liten skara troende blev han attackerad och mördad vid altaret. På så sätt fick han likgestaltas med sin Herre och Mästare som gav sitt liv för vår frälsning. Martyriet är aldrig långt borta – vilket vi ibland inbillar oss – för oss kristna. Vi vet att det som hände i denna lilla by i princip skulle kunna hända varsomhelst. Men vi får inte förlora modet och hoppet utan i stället ta vår tillflykt till de enda vapen vi har som kristna: bön, bot och  barmhärtighet. Därför kommer jag att be denna bön vid helgens tre stora högtider: vid Maria-vallfärden till Marielund på lördag, vid tacksägelsemässan för den heliga Maria Elisabeths kanonisation i Djursholm på söndag och vid de orientaliska katolikernas vallfärd till Domkyrkan på söndag med anledning av Barmhärtighetens år.

Anslut er gärna till denna bön och styrk varandra i tron på Kristi seger och i tillit till Jungfru Marias moderliga beskydd.

 

Stockholm, Jungfru Marias Upptagelse till himlen den 15 augusti 2016

+Anders Arborelius ocd

 

Här finns biskop Anders text och bönen på pdf-fil för utskrift.