Hoppa till innehåll

Världsmissionsdagen 16 oktober

I år är det 90-års jubileum för Världsmissionsdagen som infördes 1926 av Påve Pius XI.  Världsmissionsdagen äger rum den 16 oktober i år. Alla katoliker uppmanas att stödja kyrkans insatser för familjer, barn och ungdomar runtom i världen genom att dela med sig till den katolska missionsverksamheten.

Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten tas denna dag upp till stöd för institutioner som stärker kyrkan genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning. Kollekten inbetalas till stiftets 90-konto, 900-4680 senast 10 november 2016. Märk inbetalningen ”VMS 2016”. Den vidarebefordras sedan oavkortat till de påvliga missionsinstituten i Rom som fördelar medlen efter behov.

Här finns förbönerna för årets Världsmissionsdag.