Hoppa till innehåll

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i 75 länder. Den infaller 18-25 januari varje år.

I år har böneveckan temat "Kallade att förkunna Guds storverk" och materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Lettland. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet har översatt och bearbetat det internationella grundmaterialet.

Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Inför Böneveckan har ett gemensamt gudstjänstmaterial distribuerats till cirka 3 500 församlingar och ekumeniska råd. På SKR:s hemsida kan man ladda ner gudstjänstordningen, folder med bibeltexter, bibliska reflektioner m.m.

Initiativet till en bönevecka för kristen enhet togs 1908 av den anglikanske prästen Paul Wattson i USA och är sedan 1966 ett gemensamt projekt mellan den katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd.