Hoppa till innehåll

Stockholms katolska stift köper musikhuset i Karlskrona och bildar ny församling

Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan i Karlskrona är överens på alla punkter om att katolska kyrkan förvärvar musikhuset på S Kungsgatan 1 i Karlskrona och ett villkorat köpeavtal är undertecknat av båda parter. Förvärvet innebär att två kristna trossamfund kommer att finnas mitt i centrum i Karlskrona vilket kommer att öppna möjligheter för framtida samarbete. Båda trossamfund får möjlighet att verka i multifunktionella byggnader på och omkring torget.

Katolska kyrkans betydelse i Sverige har ökat de senaste åren och behovet av bättre och mer centrala lokaler i Karlskrona har funnits länge. Katolska kyrkan avser att bilda en ny församling med utgångspunkt i Karlskrona. För katolska kyrkan blir musikhuset en byggnad med både verksamhetslokaler, kyrkorum och tjänstebostad för prästen i samma byggnad.

Det undertecknade köpeavtalet mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan för musikhuset är villkorat. För katolska kyrkans del innebär villkoret att man får inrätta en tjänstebostad till prästen i byggnaden. För närvarande pågår en planändring och fastighetsindelning där detta föreslås.

För Svenska kyrkans del är villkoret att man får positivt besked vad gäller det önskade borttagandet av kyrkbänkarna för att kunna skapa det multifunktionella kyrkorum i Fredrikskyrkan som man önskar. Fredrikskyrkan måste bli klar innan pastoratets verksamheter kan flytta ut från musikhuset.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.