Hoppa till innehåll

Biskop Anders predikan under pingstvigilian i Domkyrkan

Pingstvigilians predikan finns att läsa här tillsammans med biskopens övriga predikningar från 2016 och 2015.