Hoppa till innehåll

Biskop Anders julpredikningar

Biskop Anders predikan i domkyrkan under julnattens mässa.

Biskop Anders predikan i domkyrkan under juldagens mässa.

Predikan i domkyrkan under annandagens mässa.