Hoppa till innehåll

Kyrkor höjer kompetens kring flyktingmottagande och asylprocess

Landets kyrkor arbetar aktivt för att välkomna och stödja människor på flykt. Sveriges kristna råds arbete inom migrations- och integrationsområdet genomför regelbundet fortbildning för nyckelpersoner – både inom kyrkor och myndigheter.

Läs om de olika utbildningarna och kurserna på SKR:s hemsida.