Hoppa till innehåll

Adventsinsamlingen 2020

Nu startar Caritas Sverige årets Adventsinsamling! De insamlade medlen kommer i år att gå till barn och ungdomar i Sydsudan. Genom vår svenska insamling vill vi stötta viktiga satsningar på utbildning och hälsa för barn och ungdomar i det svårt krigs- och katastrofhärjade landet.

Den humanitära krisen i Sydsudan förvärras. Krig, svält, torka och nu också översvämningar, gräshoppssvärmar och Covid-19 pandemi, drabbar landet och befolkningen hårt.

Av Sydsudans 12 miljoner invånare har var tredje tvingats lämna sitt hem. 5 miljoner människor lever i tillfälliga läger och 7,5 miljoner är i behov av humanitär hjälp. En stor del av befolkningen lider av undernäring. Landets utbildnings- och hälsovårdssystem har skadats svårt av krig och våldsamma sammandrabbningar. Det råder brist på mediciner, medicinsk utrustning och kvalificerad sjukvårdspersonal. Och på utbildade lärare och skolmaterial.

Samtidigt är mer än hälften av landets befolkning barn och ungdomar under 24 år. Det är de som är Sydsudans framtid – och de som drabbas värst av kriserna.

Katolska kyrkan, som är den enda stabila och fungerande samhällsinstitutionen i det vålds- och katastrofhärjade landet, bedriver genom sitt lokala Caritas omfattande hjälparbete. Nu behövs det hjälp till utbildningssatsningar och en uppbyggnad av hälsovården, med fokus på landets barns och ungdomars hälsa och utveckling.

 

 

Barnen är världens framtid - hjälp oss att ge barnen i Sydsudan en bättre start i livet!

Tack för din gåva!

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva Advent 2020

Årets adventsinsamling till Sydsudan pågår från och med nu och till och med Trettondagen 6 januari 2021. Om coronasituationen medger kommer stiftskollekten i kyrkorna söndagen Första advent, som det är brukligt, att tas upp till förmån för Adventsinsamlingen.

Men det säkraste sättet att bidra är att skänka en gåva till Caritas Sveriges biståndskonto Bg 900-4789 eller swisha din gåva till 900 4789. 

Märk inbetalningen med ”Advent 2020”.

Du kan också donera direkt via Caritas Sveriges hemsida genom att klicka på ”Ge en gåva”