Hoppa till innehåll

O Adonai

De sju dagarna före Jul präglas i kyrkans liturgi av det Gamla förbundets väntan på Messias. De stora O-antifonerna, som inramar Marias lovsång i vespern den 17 till den 23 december, anropar Jesus med ord som hämtats från gammaltestamentliga profetior. 

O Adonai (December 18) - YouTube

O Adonai, Gud som leder Israel,

du uppenbarade dig i den brinnande busken

och gav din lag på Sinai berg.

Kom och förlossa oss,

du vår tillflykt och starkhet.

 

Mose sade till hela Israel: Du skall lyssna till Herren, din Gud, och följa hans bud och
stadgar. Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Nej,
dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. (5 Mos 30:10a, 11)

Jesus, vår Gud, i dig har hela Moses lag fullkomnats. Ditt nya bud, kärlekens bud, leder
oss in i frihetens land.
- Kom, Herre, och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.


Ditt ord vill befria oss från hat och splittring. Din lag uppenbarar kärleken i djupet av
Guds hjärta. 

- Kom, Herre, och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.


Låt folken överge våldets väg och gör alla dina skingrade barn på hela jorden till det nya
Israel, som lyssnar till din röst. 

- Kom, Herre, och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.