Hoppa till innehåll

Förpliktande anvisningar för Stockholms katolska stift med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

 • Generellt uppmanas alla troende i Stockholms katolska stift att följa myndigheters rekommendationer och allmänna regler.

 

 • Kyrkorna förblir öppna.

 

 • Mässplikten för söndagar och påbjudna högtider gäller inte tills vidare.

 

 • Den som är sjuk, eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska stanna hemma.

 

 • Präster över 70 år, samt präster som är sjuka, är inte förpliktade att fira den heliga mässan med folket.

 

 • Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning uppstår och absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Det är viktigt att oavsett om den troende önskar ta emot kommunionen i handen eller munnen det görs på ett betryggande och värdigt sätt. Vid mässor som nationella missioner ansvarar för är det rektor som har detta tillsynsuppdrag. Om kyrkoherde/rektor bedömer att det inte går att fira den heliga mässan på ett betryggande sätt får den ställas in.

 

 • Söndagar och påbjudna helgdagar då man enligt ovan inte kan delta i den heliga mässan ska man fortfarande iaktta som en Herrens dag, t. ex. genom att följa den heliga mässan som sänds över nätet eller på televisionen. De troende uppmuntras till andlig kommunion, vilket också förutsätter att man är i nådens tillstånd. Också Rosenkransen i hemmet uppmuntras, samt bibelläsning.

 

 • Fasta och botgöring för våra och världens synder är en självklarhet i fastetiden.

 

 • Prästerna uppmuntras att anordna sakramental tillbedjan i kyrkorna och kapellen.

 

 • Planerade visitationer och konfirmationer kan komma att med kort varsel skjutas upp.

 

 • Även datum för första heliga kommunion kan komma att skjutas upp.

 

 • Trosundervisning för barn och ungdomar skjuts upp.

 

 • Undvik onödiga besök på pastorsexpeditionen. Ring eller mejla gärna istället.

 

 • Den lokale kyrkoherden, respektive nationell rektor i samråd med kyrkoherden, avgör om kyrkkaffe kan genomföras på ett betryggande sätt enligt kriterierna ovan.

 

 • Möjligheten att motta dopets sakrament, samt bikten, upprätthålls som vanligt om inte särskilda omständigheter omöjliggör det.

 

 • Samma regler som ovan gäller för de heliga tre påskdagarna.

 

I övrigt hänvisas till Nordiska Biskopskonferens uttalande angående coronaviruset, och tidigare anvisningar från Biskopsämbetet.

 

Stockholm 2020-03-17

+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholms katolska stift

 

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:

 

Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.