Hoppa till innehåll

O jordens Konung

De sju dagarna före Jul präglas i kyrkans liturgi av det Gamla förbundets väntan på Messias. De stora O-antifonerna, som inramar Marias lovsång i vespern den 17 till den 23 december, anropar Jesus med ord som hämtats från gammaltestamentliga profetior.

O Rex Gentium (December 22) - YouTube

O jordens Konung, du folkens längtan,

du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett,

kom och rädda människan som du danat av jorden.

 

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens
skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt,
ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom.
Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. (Dan 7:13–14)


Herre Jesus, människorna har glömt sin kallelse och liknar vilsna får utan herde. Du har
kommit för att samla ihop dem och ge dem nytt hopp.
- Kom, Herre, för att frälsa människan som du danat av jorden.

Du kallar folken till enhet och erbjuder dem din frid. Du helar mänskligheten som sårats
av splittring och synd. 

- Kom, Herre, för att frälsa människan som du danat av jorden.

Du kommer till oss, du som har besegrat döden. Du gör oss till medborgare i ditt rike,
sanningens och livets rike, helgelsens och nådens rike, rättvisans, kärlekens och fridens
rike. 

- Kom, Herre, för att frälsa människan som du danat av jorden.