Hoppa till innehåll

O eviga Vishet

De sju dagarna före Jul präglas i kyrkans liturgi av det Gamla förbundets väntan på Messias. De stora O-antifonerna, som inramar Marias lovsång i vespern den 17 till den 23 december, anropar Jesus med ord som hämtats från gammaltestamentliga profetior. 

O Sapientia (December 17) - YouTube

O eviga Vishet,

du som har utgått ur den Högstes mun,

du når från världens ena ände till den andra

och styr allt med ditt blotta ord.

Kom för att lära oss vishetens väg.

 

Visheten är ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en
avbild av hans godhet. Hon är en, men förmår allt, hon förblir vad hon är men gör
allting nytt. I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar och frambringar profeter
och vänner till Gud, ty Gud älskar bara den som lever med visheten. Hon är härligare än
solen och förmer än alla stjärnbilder. (Vish 7:26–29a)


Jesus, du är vår Mästare. Du är Ordet som utgått från Fadern. Allting är skapat med dig
som mål. Hjälp oss att förstå dig, så att vi kan förstå världen. Utan dig är vi blinda.
- Kom, Herre, och lär oss vishetens väg.

Upplys lärare, författare, journalister och alla som står i det skrivna eller talade ordets
tjänst. Låt dem inse sitt ansvar att bygga upp och inte riva ner. Låt dem inte missbruka
sin makt, lär dem att bli de andras tjänare. Hjälp dem att sprida kärlek och nytt hopp.

- Kom, Herre, och lär oss vishetens väg.

Hjälp dem som skingrar okunnighetens mörker. Låt oss inte gå vilse. Hjälp oss att
känna igen de falska frälsningslärorna. Ge oss urskillningens gåva. 

- Kom, Herre, och lär oss vishetens väg.