Be med Europeiska Biskopskonferensen och COMECE (Katolska kyrkan i EU)