Hoppa till innehåll

Streamad mässa från domkyrkan på Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Tisdagen den 8 december - på Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet - firar kardinal Arborelius högmässa som sänds online kl. 17:00.

Mässan är inte offentlig och kan endast ses via domkyrkoförsamlingens hemsida.

Här finns kardinalens predikan.