Hoppa till innehåll

In memoriam moder Birgitta Abrahamsson

Den 19 februari somnade, den första priorinnan moder Birgitta Abrahamsson OSB i Heliga Hjärtas Kloster in. Hon föddes utanför den gamla klosterorten Skänninge år 1933. Redan i unga år uppfattade hon en kallelse till gudsvigt liv och kom som 19-åring till Ersta, och blev diakonissa och sjuksköterska. Efter fortsatt sökande blev hon på 1960-talet del av Mariadöttrarna, en gemenskap som var under framväxande i den Svenska kyrkan. Av grundarinnan av denna klostergemenskap Paulina Mariadotter, fick hon uppdraget att förverkliga ”ett kontemplativt kloster nära Alvastra”, Heliga Hjärtas Kloster.

Allt liv växer långsamt, och moder Birgitta visade prov på stor tro och trohet till Herrens kallelse och uppdrag. Det skulle komma att dröja nästan 30 år innan detta kunde förverkligas.

”Försoningens och Kärlekens liv till enhet” – detta ord i arvet från Paulina Mariadotter var centralt för moder Birgitta. Att förverkliga detta i vardagen krävde många offer och stor självförsakelse. Samtidigt som fler systrar kom, växte önskan om att upptas i den katolska Kyrkan och anta den gamla monastiska traditionen.

År 1988 upptogs 10 systrar i Kyrkan och gemenskapen blev, under moder Birgittas ledning, en del av den benediktinska konfederationen. Snart blev husen invid Blåkyrkan i Vadstena för små, och det stora byggprojektet vid Omberg påbörjades. Klostret stod färdigt 1997. Under denna långa process har moder Birgitta med starkt tro och tillit till den helige Andes ledning och hjälp lett gemenskapen som priorinna, fram till 2005.

Efter två månaders svår sjukdom, då hon kunde vårdas i klostret, fick hon, omgiven av systrarna, lämna tillbaka sitt liv i den Herres händer, som hon, likt Jungfrun Maria, sagt sitt ja till och hela livet velat lyssna till, lyda och tjäna.

Begravningen äger rum den 7 mars klockan 11.00, i Heliga Hjärtas Kloster.

Präster som önskar delta ber vi ta med alba och vit stola.

För deltagande i minnesstund välkommen att ringa Fonus Öst: 0143 103 59.