Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius titelkyrka i Rom

Idag har påven Franciskus meddelat att kardinal Anders Arborelius OCD har fått basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri (S:ta Maria av änglarna och martyrerna) som titelkyrka i Rom. Kyrkan ligger vid Piazza della Repubblica, alldeles nära Roms centralstation, Stazione Termini.

Kardinal Arborelius tillhör kategorin ”kardinalpräster”, och får som "titel" en församlingskyrka i Rom som han blir beskyddare för, utan jurisdiktion över dess förvaltning eller verksamhet. På så sätt blir det tydligt att han som kardinal är en ”hederspräst” i stiftet Rom, med ett särskilt band till biskopen av Rom, inte minst eftersom det är kardinalerna som väljer biskopen av Rom.

Basilikan är inrymd i kejsar Diocletianus termer som byggdes 298-305 e.Kr och som var det största offentliga badhuset i Rom under denna tid. Påven Pius IV gav år 1561 i uppdrag åt Michelangelo att göra om en del av termerna till kyrka. Då Michelangelo dog år 1564 fortsatte en av hans lärlingar, Giacomo del Duca, arbetet och kyrkan stod klar 1566. Kyrkan anförtroddes år kartusianerna som också hade ett kloster inrymt i termerna. I mitten av 1700-talet hade fler kapell byggts till och 1749 gav kartusianerna i uppdrag åt Luigi Vanvitelli att ge kyrkan en mer enhetlig interiör. Han ändrade riktningen i kyrkan och förlade också ingången där den är idag. År 1873 lämnade kartusianerna kyrkan och den är idag en basilika och en församlingskyrka.

Efter konsistoriet kommer kardinalen att under högtidliga former ta sin "titelkyrka" i besittning. Datum och tid för detta meddelas senare.