Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius överlämnade en hälsning inför den judiska högtiden Jom Kippur

Inför den judiska högtiden Jom Kippur överlämnade kardinal Arborelius idag en hälsning till den judiska församlingen från katoliker i Sverige.

Hälsningen överlämnades i det judiska centret Bajit i Stockholm till Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig. Med på mötet var också överrabbin emeritus Morton Narrowe, rabbinen i Stockholm Ute Steyer samt Isak Reichel, generalsekreterare för Judiska Församlingen.

Från Stockholms katolska stift deltog, förutom kardinal Arborelius, Kaj Engelhart som är samordnare för Kommissionen för Interreligiös Dialog i stiftet samt p. Fredrik Emanuelson OMI.

Kära judiska vänner,

inför Yom Kippur, Försoningsdagen, som avslutar ert nyårsfirande, vill vi katoliker i Sverige gärna sända er våra varmaste hälsningar och bästa önskningar för det nya året. Vi ber och hoppas att det blir ett år av mera fred och harmoni inom och mellan länder och samhällen och mindre hat och förakt, våld och konflikter.

För precis 70 år sedan, sommaren 1947, undertecknade en grupp om 65 judar och kristna från 19 länder, samlade i schweiziska Seelisberg, ett dokument i tio punkter riktat till alla kyrkor. Syftet var att bekämpa antisemitism och att stärka banden mellan judar och kristna. Under dessa 70 år har det hänt glädjande mycket som förbättrat och fördjupat relationerna mellan kyrkan och judarna. Idag finns en helt annan och mer förtrolig vänskap mellan oss, och denna utveckling ger skäl till fortsatt optimism.

Samtidigt ökar spänningarna mellan grupper i vårt samhälle, bland annat i form av antijudiska yttringar och olika uttryck för en ny antisemitism som väcker onda minnen till liv av en historisk nazistisk rasideologi som i sina mordiska vanföreställningar borde vara oåterkalleligen död och begraven. Vi vill därför uttrycka vår solidaritet och gemenskapskänsla med er och fortsätta att aktivt motverka antijudiska och rasistiska stämningar inom våra grupper och utanför dem. Nyligen återkom påven Franciskus till vad han tidigare har sagt: ”att den katolska kyrkan känner sig speciellt förpliktad att göra allt som är möjligt tillsammans med våra judiska vänner för att bestrida antisemitiska tendenser”.

Ett gott och välsignat nytt år!

+Anders Kardinal Arborelius ocd

 Biskop av Stockholms katolska stift

Stockholm den 28 september 2017

Överrabbin emeritus Morton Narrowe, rabbin i Stockholm Ute Steyer, kardinal Arborelius samt Aron Verständig, ordförande för Judiska Centralrådet. 

Foto: Kristina Hellner