Hoppa till innehåll

Kurs i familjerätt och vigselrätt hos SST

Sedan 2014 gäller ny lagstiftning för vigslar. Den nya lagstiftningen gäller formella, juridiska äktenskap såväl som icke-formella äktenskap. Bland annat innebär lagstiftningen stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Lördagen den 14 oktober 2017 anordnar SST kurs i Stockholm (Kista) om äktenskapslagstiftningen samt andra familjerättsrelaterade ämnen.

Kursen lämpar sig för dig som är vigselförrättare, familjerådgivare eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor inom det familjerättsliga området. Sista dag för anmälan är den 8 september.

(OBS: kursen ger inte vigselrätt men är en introduktion i ämnet)

Mer information finns på SST:s hemsida.