Hoppa till innehåll

Kyrkornas globala vecka: "Hållbar värld för alla"

Världens länder har kommit överens om 17 mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för "Agenda 2030" eller "Globala målen för hållbar utveckling".

Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och enskilda kristna har en viktig roll att spela. Frågor om klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i allra högsta grad en moralisk och andlig dimension. Vi har en viktig uppgift att synliggöra de existentiella aspekterna av dessa frågor.

Kyrkornas globala vecka år 2017 introducerar de 17 globala målen och fokuserar på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

Läs mer om kyrkornas globala vecka här.

Läs mer om årets tema här.