Hoppa till innehåll

Moder Birgitta Abrahamsson OSB avliden

Söndagen den 19 februari somnade Moder Birgitta Abrahamsson OSB, Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg, in omgiven av sina systrar. Hon blev 83 år.

Under årtionden ledde hon klostergemenskapen genom många förändringsprocesser. 1988 upptogs systrarna i den katolska kyrkan, och snart påbörjades planerna för ett klosterbygge vid Omberg för den växande gemenskapen. Klostret invigdes 1997 och Moder Birgitta var dess priorinna fram till 2005.

Hennes starka tro, tillit till Guds ledning och kärlek till Jungfru Maria har gjort djupt intryck på många – liksom hennes tacksamhet för kallelsen och glädjen över att få vara i Herrens tjänst.

 

Må hon vila i frid.

Priorinnan och systrarna
i Heliga Hjärtas Kloster