Hoppa till innehåll

Stiftsmeddelande juni 2017

Utnämningar

F. Marek Rubaj har utnämnts till ny ledamot av stiftsrådet från den 1 september 2017.

P. Fredrik Emanuelson OMI har utnämnts tillny kyrkoherde, S:t Eskils församling i Örebro från

den 15 augusti 2017.

F. Mathias Karema har utnämnts tillkaplan i S:t Eskils församling i Örebro från den 15 augusti 2017.

Broder Pierre-André Mauduit OP har utnämnts till ny ungdomspräst för södra Sverige från 15 augusti 2017.  

Abba Uqbamariam Tesfamariam har utnämnts till ny rektor för den Eritreanska och etiopiska missionen från den 15 augusti 2017.

P. Krystian Zacheja SDB har utnämnts till ny kyrkoherde i Heliga Trefaldighets församling, Järfälla från den 1 september 2017. Samtidigt lämnar f. Benoy Thottiyil Jose MST stiftet och återvänder till Indien. Vi tackar honom för allt han har uträttat för vårt stift!

P. Paweł Drążyk SDB har utnämnts till kaplan (50 %) i Heliga Trefaldighets församling, Järfälla från

den 1 september 2017.

 

Pensionering

Abba Asfaha Kidanemariam går i pension den 15 augusti 2017.

 

Påminnelse - Högtidligt Te Deum

Med anledning av Biskop Anders kardinalutnämning kommer en högtidlig tacksägelsemässa att firas

den 15 augusti 2017 kl. 17:00 i Domkyrkan. Samtidigt kommer den nye domprosten f. Thanh Duc Nguyen att installeras i Domkyrkoförsamlingen. Efteråt är alla hjärtligt välkomna till en mottagning i Domkyrkosalen.

 

Hur biskopen skall omnämnas i den eukaristiska bönen

Reglerna för hur man omnämner stiftsbiskopen i den eukaristiska bönen finns i nummer 149 i ”Allmän introduktion till det romerska missalet”  i vårt altarmissale på sid. 54 f. Man ber alltid för den biskop som har det pastorala ansvaret för det stift där man celebrerar. I Stockholms katolska stift heter det alltså: ”vår påve Franciskus och vår biskop Anders”. Man omnämner inte en biskop emeritus, inte heller andra biskopar som eventuellt är närvarande i gudstjänsten.Att biskop Anders upphöjs till kardinal medför alltså ingen ändring i formuleringen av denna förbön. I dagligt umgänge fortsätter vi också att säga ”biskop Anders”.

 

Information från stiftets ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen tackar för inkomna årsbokslut från församlingar, nationella missioner och orientaliska katolska kyrkor. Ekonomiavdelningen planerar att ha semesterstängt veckorna 29 och 30.

 

Biskopsämbetets öppettider under v. 26 – 32

Biskopsämbetet kommer att ha ändrade öppettider under sommaren. Det kommer att vara öppet kl. 9-13  från den 26 juni till den 11 augusti (vecka 26 - 32).

 

Personalförändringar

Elin Jönsson är stiftets nya ungdomskonsulent och börjar sin tjänst den 28 augusti. Hon är utbildad gymnasielärare och har varit aktiv som ungdomsledare och kateket i S:t Thomas församling i Lund. Till hennes uppgifter hör att i samarbete med stiftsungdomsprästen anordna regionala konfirmandläger och

stödja det lokala ungdomsarbetet. Elin kommer att ha sitt kontor på Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum.

 

Avliden

Msgr Lars Cavallin har lämnat jordelivet på Kristi kropps och blod högtid (den 18 juni). Han kom från en anrik svensk protestantisk prästfamilj, konverterade till Katolska kyrkan och prästvigdes den 7 september 1968 i S:t Eriks domkyrka av biskop John E. Taylor OMI. Han arbetade som kaplan i Malmö i Vår Frälsares församling åren 1971-1978, han var kyrkoherde i Visby Kristi Lekamens församling 1979-1983. Han blev teologie doktor 1974 och författade flera böcker om katolska kyrkan och översatte Katolska Kyrkans katekes. Han utnämndes 1983 till hederskaplan hos hans Helighet påven Johannes Paulus II med titeln "monsignore". Msgr Cavallin hjärtopererades två gånger, 1977 och 1982 och var en av de första i Sverige år 1988 att bli hjärttransplanterad.

Han var rektor för Josephinahemmet i Stockholm 1989-1995, domprost i Katolska Domkyrkoförsamlingen åren 1995 - 2001, biskopsvikarie i Stockholms stifts södra region och dekan i Malmö dekanat 2001 -2002, biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift 2003 - 2006, liksom rektor för S:t Pauli kapell, Alboga, Kored, för en kort period åter kyrkoherde i Visby år 2005, kyrkoherde i Kristus Konungens församling, Göteborg mellan hösten 2006 och våren 2007, dekan i Göteborgs dekanat, medlem i stiftets prästråd och stiftsråd under många år, storprior i det svenska ståthållarskapet i den Heliga Gravens Riddarorden från 2004-2007. Msgr Cavallin var känd för sitt intresse för den äldre romerska liturgin, som han ofta firade både privat och offentligt.

Begravningen äger rum den 6 juli 2017 kl. 11.00 i Göteborg i Kristus Konungens kyrka och förrättas av biskop Anders. Gravsättningen äger rum i anslutning till Requiemmässan i Lerum. Minnesstunden därefter äger rum i Astridsalen bredvid Kristus Konungens kyrka. Präster som önskar koncelebrera samt diakoner som vill delta i mässan tar med sig alba och violett stola. Alla som därefter önskar delta i gravsättningen och minnesstunden skall anmäla detta hos begravningsbyrån – Berzelii Begravningar tel.nr 031- 16 55 55. Kontaktperson Gunnar Fredriksson el. Jennicka. e-post adress: info@berzeliibegravningar.se

Herre, ge msgr Lars Cavallin den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för honom.  Må han vila i frid.

Med min förbön och välsignelse till er alla,


+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholms katolska stift