Hoppa till innehåll

Inför Livets söndag 2017

Den tredje söndagen i advent, som i år infaller den 17 december, firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår övertygelse om människolivets okränkbarhet.

I mässorna läses biskopens herdabrev, i stället för predikan.

Herdabrev på svenska.

Herdabrev på kroatiska.

Herdabrev på engelska.

Herdabrev på polska.

 

Kollekten från Livets söndag går som vanligt till Livets fond, som sedan 2002 har delat ut tre miljoner kr till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.