Hoppa till innehåll

Kardinal Angelo Bagnascos hälsning till biskop Anders Arborelius OCD 8 april 2017

S:t Gallen, 8 april 2017

Ers Excellens,

det fasansfulla slår oss alla i det nya terrordåd, med avlidna och skadade, som igår skedde i Stockholm. Vi kan aldrig vara likgiltiga inför hur människolivet banaliseras och hur trygghet och fred förstörs. Stilla veckan inleds nu och mot bakgrund av denna fasansfulla händelse ser vi på den korsfäste Kristus med visshet om hans uppståndelse.

Ordföranden och sekretariatet för de Europeiska Biskopskonferensernas Råd förenar sig med Ers Excellens, och det svenska folket och vill uttrycka sitt djupa deltagande. Framför allt anförtror vi de avlidna åt Guds barmhärtighet och vi försäkrar er om våra förböner för de skadade och för de familjer som drabbats hårt.

Må Gud välsigna och bevara dem som verkar för rättvisa, solidaritet och fred, framför allt dem som upplevt denna tragedi på nära håll.

 

Kardinal Angelo Bagnasco

Ärkebiskop av Genua

Ordförande för den italienska biskopskonferensen CEI

Ordförande för de Europeiska Biskopskonferensernas Råd CCEE