Hoppa till innehåll

Brev från kardinal Arborelius till de troende i Stockholms katolska stift

                            Kära systrar, kära bröder i vårt stift!

Vi är många som känner förtvivlan när vi hör om de övergrepp som präster har gjort sig skyldiga till och att man försökt dölja detta. Det är en sorg och en skam utan like att oskyldiga barn och unga har utsatts för detta i kyrkans hägn, där de borde vara trygga och skyddade för allt ont. Jesu ord har fått ny och skrämmande aktualitet: ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup” (Matt 18:6).

Många kan känna sig maktlösa och uppgivna inför det som har framkommit men var och en av oss kan och bör engagera sig för att förhindra framtida övergrepp och göra kyrkan till en trygg plats för alla. Sedan 2001 har vi i vårt stift arbetat med beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på minderåriga och utbildat präster, kateketer och ungdomsledare. Från kyrkans sida kommer vi nu att lägga ännu större tonvikt på att beredskapsplanen verkligen följs och därför arbetar vi med att upprätta en heltidstjänst som endast ska ägna sig åt förebyggande åtgärder mot övergrepp i vårt stift. Men för att denna verksamhet ska lyckas behöver vi alla hjälpas åt, inte minst genom att se till att misstankar om övergrepp rapporteras och polisanmäls.

Alla troende måste se det som ett angeläget böneämne, att be Herren att bevara oss för detta fasansfulla, så att minderåriga inte kommer i fara. Den onde får inte fortsätta att sprida sitt gift i kyrkan. Vi ber för alla barn och unga, att de skall förskonas från alla övergrepp. Vi ber för alla biskopar och andra i ledande ställning, att de med iver kraftfullt bekämpar detta gissel. Vi ber för alla präster om Andens hjälp att leva ett kyskt och heligt liv. Vi ber speciellt för den helige fadern om Andens vishet och ljus, eftersom det finns en fara att vissa utnyttjar denna svåra situation för att underminera hans uppgift som Petri efterträdare.

Eftersom den heliga Thérèse av Jesusbarnets och hennes föräldrars reliker kommer till oss på pilgrimsfärd just i denna tid, ber vi om deras förbön. Må Thérèse, kyrkans yngsta kyrkolärare, beskydda alla barn och unga för alla övergrepp och annat ont!

Med min förbön och välsignelse, Stockholm den 3.9.2018

                                                 +Anders Arborelius OCD

 

Här finns brevet för nerladdning som pdf-fil.