Hoppa till innehåll

Fasteinsamlingen börjar på Askonsdagen 14 februari

På Askonsdagen den 14 februari 2018 börjar Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling. Denna insamling pågår under hela fastan och mynnar ut i det stora fasteoffret som tas upp i våra församlingar på Palmsöndagen.

 

I år tas fasteinsamlingen upp för att stödja Caritas Syriens projekt för Aleppos återuppbyggnad. Och behovet av hjälp där är stort.

 

Efter fyra års hård kamp om Aleppo kom ett visst lugn till staden i december 2016. De som stannat kvar under striderna kunde andas ut och de som tvingats fly kunde börja återvända. Men en stor del av staden låg i ruiner, inte minst i östra delen. Själva samhället var kört i botten.

 

Ett drygt år senare är livet för befolkningen i staden fortfarande mycket svårt och bristen på det mesta fortsätter. Ändå håller människorna på med att bygga upp sina liv och staden igen.

 

Aleppo är också ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl i stadens västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar. Det handlar om att återförena den en gång delade staden, bygga upp bostäderna igen, göra hälsovården tillgänglig för alla och se till att så många skolor som möjligt kommer igång med utbildningen. På alla dessa områden verkar Caritas Syrien.

 

I det arbetet och i stadens återuppbyggnad är behovet av hjälp utifrån stort. Därför går årets fasteinsamling till att hjälpa dem som kämpar med att få livet i Aleppo att fungera igen.

 

 ”Vad ni har gjort för en av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

För att bidra till denna insamling sätter du in din gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk gåvan med ”Fasteinsamlingen”. Du kan också swisha din gåva till 900 4789 och märka den på samma sätt.

Varmt tack!

Läs mer om Caritas verksamhet här.

I Aleppo bidrar alla med vad de kan för att få staden och livet på fötter igen. Bild: Caritas Internationalis