Hoppa till innehåll

Livets söndag - 16 december

Den tredje advent - som i år är den 16 december - firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev samt de särskilda förbönerna.

Initiativet till firandet av Livets söndag är taget av kardinal Anders Arborelius. Idén har sedan spridit sig till kyrkor inom andra kristna samfund i Sverige, och allt fler församlingar uppmärksammar dagen. Livets söndag är en dag med fokus på livets värde och helgd; en dag för församlingen att betona glädjen och tacksamheten över livet.

Kollekten från Livets söndag går som vanligt till Livets fond. Livets fond stöder ändamål som främjar respekten för människolivet. Fonden delar varje höst ut bidrag till organisationer, föreningar och privata initiativ som genom sitt arbete hjälper de allra svagaste som ofta inte kan tala för sig själva: ofödda, äldre, funktionshindrade, föräldralösa barn, utsatta familjer och liknande grupper.

Gåvor till Livets fond kan även ges till Respekt via Swish: 9005034.

Herdabrevet kan även laddas ner på följande språk:

engelska

polska

kroatiska