Hoppa till innehåll

Ny ekumenikhandläggare på Stockholms katolska stift

Stockholms katolska stift har rekryterat Nausikaa Haupt till tjänsten som ekumenikhandläggare.

Nausikaa har varit ekumeniskt verksam under en lång tid - främst genom den ekumeniska Focolarerörelsen - och har deltagit i ekumeniska nätverk och konferenser världen över. Hon har också, sedan några år tillbaka, varit involverad i receptiv ekumenik genom Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet.

Nausikaa har en gedigen akademisk bakgrund som bl.a. består av en magisterexamen i teologi vid Uppsala universitet och en master i kanonisk rätt från Cardiff universitet med ekumenisk inriktning.

Sedan 18 år tillbaka arbetar Nausikaa på stiftets officialat som notarie. Under en övergångsperiod, med start i april, kommer hon att slutföra sina uppgifter där samtidigt som hon gradvis tar över sina nya ansvarsområden.

Nausikaa nås på e-postadressen: nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se