Hoppa till innehåll

Kommunikationspolicy för Stockholms katolska stift

Under våren har vi på Stockholms katolska stift arbetat fram en kommunikationspolicy. Policyn är avsedd för alla som arbetar i och för stiftet.

Kommunikationspolicyn kan laddas ner här och finns också tillgänglig bland övriga riktlinjer och policies på hemsidan.

Om någon är intresserad av en mer utförlig presentation av innehållet i kommunikationspolicyn; välkommen att kontakta Kristina Hellner.